SportBSO

 

SportBSO De Jonge Wereld is gevestigd in het Sportcentrum van Leek. De Jonge wereld begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van de unieke capaciteiten van uw kind tot een zelfstandig en sociaal individu in onze maatschappij met behulp van sport en spel. De locatie bestaat uit drie stamgroepen. De Jonge Wereld werkt met een vast structuur en vaste groepsleiding.

Diverse sporten

Op de Buitenschoolse opvang van De Jonge Wereld werken gediplomeerde groepsleidsters die ondersteund worden door stagiaires. Alle activiteiten worden begeleid door minimaal één (sport)pedagogisch medewerker. De kinderen krijgen de mogelijkheid om te ontdekken waar hun talenten liggen door een ruim aanbod van verschillende sportdisciplines. Iedere dag kunnen ze kiezen voor een georganiseerde sport- (en spel-) activiteit. De klassieke sporten zoals voetbal, basketbal worden aangeboden, maar ook gaan de kinderen wel eens paardrijden, zwemmen, mountainbiken dit in samenwerking met externe partijen.
Kinderen kunnen onder de deskundige begeleiding van gediplomeerde personeel deelnemen aan een activiteit, ontspannen of met anderen spelen en sporten.

SportBSO voldoet aan wettelijke eisen

De SportBSO voldoet aan de eisen die door de overheid zijn gesteld. Deze eisen hebben betrekking op groepsgrootte, kwalificatie van het personeel, veiligheid en hygiene. Opvang wordt aangeboden na schooltijd en in vakantieperiodes. Heeft u opvang nodig op voor schooltijd of op een vrije dag? Dan wordt uw kind opgevangen op de Buitenschoolse opvang aan de Waezenburglaan.

Bereken uw kosten voor SportBSO: rekentool