Oudercommissie

“Samen zorgen voor de kinderen”

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang en de diverse locaties van de buitenschoolse opvang (BSO, Sport BSO en Outdoor BSO). Wij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen, die op de betreffende locaties worden opgevangen. 

 
Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie heeft twee belangrijke verantwoordelijkheden, de opvangorganisatie adviseren en het communiceren met de achterban (de ouders) en de GGD. Als oudercommissie proberen we de kwaliteit van de opvang te bewaken door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de Jonge Wereld.

Zo heeft de oudercommissie informatie- en adviesrecht over het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid), de praktijk, voorschoolse educatie, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang.

 

Heeft u een vraag aan de oudercommissie en/of wilt u lid worden, dan kunt u mailen naar ouderraad@dejongewereld.nl