Oudercommissie

“Samen zorgen voor de kinderen”

De oudercommissie: voor inspraak en meedenken

  • De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders/verzorgers van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang
  • De oudercommissie bewaakt de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie
  • De oudercommissie heeft informatie- en adviesrecht over het pedagogisch beleid en de praktijk, voorschoolse educatie, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang
  • De oudercommissieleden zijn ouders van kinderen op het kinderdagverblijf, de BSO, de SportBSO en de OutdoorBSO
  • 5 x per jaar wordt er vergaderd waar de directie/leidinggevende op uitnodiging aansluit om informatie te geven

 

Heeft u een vraag aan de oudercommissie en/of wilt u lid worden, dan kunt u mailen naar ouderraad@dejongewereld.nl