Bitcare

Voor een goede communicatie

 

Inloggen Bitcare

Ons communicatieprogramma Bitcare biedt voor de ouders de volgende mogelijkheden:

  • Registreren van activiteiten
  • Versturen van foto’s
  • Schrijven van notities in het dagboekje
  • Contracten en facturen inzien
  • Contact via de ouderapp of via het ouderportaal (website)
  • Planning inzien
  • Afmelden/ziekmelden via de ouderapp
  • Ruildagen/extra dagen aanvragen via de ouderapp
  • Allebei de ouders krijgen inloggegevens waardoor ze allebei hun kinderen kunnen volgen tijdens hun werk