OutdoorBSO

 

De Jonge Wereld - OutdoorBSO

OutdoorBSO De Jonge Wereld is gevestigd in het de kantine van voetbalvereniging VEV´67.. De Jonge wereld begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van de unieke capaciteiten van uw kind tot een zelfstandig en sociaal individu in onze maatschappij met behulp van sport en spel. De locatie bestaat uit twee stamgroepen. De Jonge Wereld werkt met een vast structuur en vaste groepsleiding.

Buiten(sport)activiteiten

Op de OutdoorBSO De Jonge Wereld werken gediplomeerde groepsleidsters die ondersteund worden door stagiaires. Alle activiteiten worden begeleid door minimaal één (sport)pedagogisch medewerker. De kinderen krijgen de mogelijkheid om te ontdekken waar hun talenten liggen door een ruim aanbod van verschillende sportdisciplines. Iedere dag kunnen ze kiezen voor een georganiseerde sport- (en spel-) activiteit. De sporten op de OutdoorBSO zijn voornamelijk gericht op het buiten zijn. Sporten worden buiten op het veld aangeboden of activiteiten in de wijk Oostindie. In de winterperiode kunnen de activiteiten gegeven worden in de Gymzaal van de van Panhuys school. Kinderen die voetballen bij VEV´67 kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aansluiten bij hun eigen voetbaltraining. Na de training kunnen ze weer terug komen op de OutdoorBSO.

OutdoorBSO voldoet aan wettelijke eisen

De OutdoorBSO voldoet aan de eisen die door de overheid zijn gesteld. Deze eisen hebben betrekking op groepsgrootte, kwalificatie van het personeel, veiligheid en hygiëne. Opvang wordt aangeboden na schooltijd. Heeft u opvang nodig op voor schooltijd of op een vrije dag? Dan wordt uw kind opgevangen op de Buitenschoolse opvang aan de Waezenburglaan. In de vakanties zal uw kind op de SportBSO worden opgevangen.

De Jonge Wereld OutdoorBSO kinderraad

De OutdoorBSO heeft een eigen kinderraad. Kinderen kunnen zich hier voor aanmelden. één keer in de twee maanden komen de kinderen bij elkaar met een pedagogisch medewerker. Hierin wordt besproken wat voor activiteiten de kinderen nog willen doen en wordt er samen gekeken naar de inhoud van de OutdoorBSO.

Bereken uw kosten voor OutdoorBSO: rekentool