Kinderdagverblijf

De Jonge Wereld - Kinderdagverblijf

De Jonge Wereld biedt een pedagogisch verantwoorde opvang, door een veilige, vertrouwde leer- en speelomgeving voor uw kind in te richten. Hierbij staan de ontplooiingsmogelijkheden van uw kind als individu in groepsverband centraal. Voor het kinderdagverblijf aan de Waezenburglaan heeft De Jonge Wereld drie themazalen tot haar beschikking. Op elke groep staan minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers, eventueel aangevuld met een stagiaire. De Jonge Wereld werkt met vaste pedagogisch medewerkers, een vast ritme en vaste omgangsregels.

Speelzalen

De speelzalen bestaan uit Onderwaterwereld, Kabouterland en Sprookjesbos. Onderwaterwereld en Sprookjesbos zijn voor kinderen van 0-4 jaar en Kabouterland is voor kinderen van 1-4 jaar. De grootte en samenstelling van de groep is gebaseerd op vastgestelde normen volgens de gemeentelijke verordening en op pedagogische uitgangspunten.

Ontwikkeling van uw kind

Uw kind wordt bij De Jonge Wereld begeleid in zijn totale ontwikkeling. De Jonge Wereld faciliteert, ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling met de gedachte ‘Spelend leren’. Het krijgt de gelegenheid om te spelen met ander speelgoed dan thuis en leert samen met leeftijdsgenoten te spelen en te delen. Het wordt gestimuleerd om zijn/haar mogelijkheden optimaal te benutten, wat tevens een goede aanzet is om zich in het basisonderwijs beter te kunnen starten. Het wennen aan regelmaat en continuïteit via opvang en opvoeding betekent vaak een eerste stap naar zelfstandigheid.

Dagschema

De dag wordt gestart in een groep met verschillende leeftijden. In de loop van de ochtend, vormen we groepen met leeftijdsgenootjes zodat we gericht kunnen werken aan de ontwikkelingsfase en interesse van die bepaalde leeftijd. Na de lunch gaan de kinderen terug naar hun groep.

Bereken uw kosten voor kinderopvang: rekentool