Beweegdiploma

Wat is het Beweegdiploma?

Het Beweegdiploma is ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). In 15 tot 20 lessen leren de kinderen de grondvormen van bewegen.

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar erg belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid van een kind. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Meer weten? Bekijk het filmpje van  het Beweegdiploma.

Wat doen we?

In 12 tot 16 lessen worden de grondvormen van bewegen aangeboden, zoals klimmen, rollen, gooien/vangen, balanceren etc. In elke les zit een duidelijke opbouw en worden 4 tot 5 grondvormen aangeboden. Het verbeteren van het motoriek staat voorop tijdens de lessen, maar we besteden ook aandacht aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van het jonge kind.

Voor wie en waar?

Beweegdiploma 1 is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij 5 aanmeldingen starten we met nieuwe groepen.

Beweegdiploma 2 is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Bij 5 aanmeldingen starten we met nieuwe groepen.

Voor opgave zie onderstaand mailadres.

Voor meer informatie:

beweegdiploma@dejongewereld.nl
Facebook Beweegdiploma De Jonge Wereld website beweegdiploma KNGU