Bel ons op: 0594 51 58 44

Oudercommissie

Binnen “De Jonge Wereld” is een oudercommissies actief .

De oudercommissies behartigen de belangen van ouders of verzorgers en kinderen ten aanzien van de kwaliteit van de opvang en het beleid. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de Maatschappelijk Ondernemers Groep (de MO Groep), hebben hiervoor gezamenlijk een reglement opgesteld.

De oudercommissies hebben informatie-, advies- en instemmingsrecht op verschillende gebieden zoals bij organisatorisch wijzigingen, het (pedagogisch) beleid en het tarief.

Zij vergaderen elk ongeveer vijf keer per jaar. In overleg is hier de directie en/of de coördinator bij aanwezig die hen op tijd en goed informeert over de onderwerpen waarover de oudercommissie kan adviseren.

Wij hechten groot belang aan de mening van de oudercommissies omdat wij met hun inbreng de kwaliteit van de opvang hoog willen houden.

Oudercommissie

De oudercommissie van het kinderdagverblijf en de BSO (op de Waezenburglaan en de SportBSO in het sportcentrum) is te bereiken via het e-mail adres oudercommissie@dejongewereld.nl of via de leiding/directie.