Bel ons op: 0594 51 58 44

KNGU_Online_Keurmerk definitief

Speciaal voor uw kind(eren): het nijntje Beweegdiploma
Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij kindercentrum de jonge wereld.

Waarom het nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.
Bewegen met nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma .

De kinderen die bij kindercentrum de jonge wereld komen krijgen de lessen aan geboden tijdens de opvanguren hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Ook bestaat er de mogelijkheid om het beweegdiploma extern te gaan volgen.Het Beweegdiploma (extern) bestaat uit twee lessenseries:

Beweegdiploma 1 (leeftijd 2-4 jaar) 15 lessen €65,- (1e 2 lessen zijn gratis, ouders blijven erbij)

Woensdag 1 februari starten we weer met een groep voor Beweegdiploma 1 (voor 2 – 4 jarigen) van 10.00 – 10.45 uur.
Opgeven kan via beweegdiploma@dejongewereld.nl.

locatie Sportcentrum Leek (spiegelzaal)

Vrijdag 10.00-10.45 locatie Sportcentrum Leek (spiegelzaal)

IMG_5293

Beweegdiploma 2 (leeftijd 4-6 jaar) 20 lessen €100,- (zonder ouders)
Woensdag 13.00-13.45 locatie Sportcentrum Leek (spiegelzaal)

Info en opgave voor de cursus;

beweegdiploma@dejongewereld.nl of bel naar 06-82071178. Zie ook onze facebookpagina; beweegdiploma nijntje.

IMG_5633
Enthousiaste reacties van ouders;
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Informatie over het nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma