(Extra) Meivakantie

Week 17 zijn niet alle scholen vrij. De kinderen die wel naar school moeten worden op de tijd dat ze vrij zijn van school gehaald. 

Deze week is een extra week en telt dus niet als vakantieweek.