Dreumesdans

Wat is Dreumesdans?

Bij Dreumesdans gaat het er voornamelijk om dat kinderen plezier hebben in dansen en muziek. Ondertussen bevordert het de ontwikkeling van het kind *. Elke ‘les’ heeft een vaste opbouw. Daardoor weten de kinderen waar ze aan toe zijn.

Wat doen we?

We lopen, springen, dansen, kruipen, rennen…. langzaam en zwaar als een olifant, snel en licht als een muisje, op handen en voeten als een hondje. Maar ook : waar zijn je voeten, je knieën, je buik, je ogen, je oren, je neus, je mond. Tijdens het zingen van verschillende liedjes, maken we bijbehorende bewegingen. Volwassenen doen lekker mee.

Voor wie en waar?

Dreumesdans is voor kinderen van ongeveer 1 – 4 jaar. Het is op de dinsdag in de EVEN weken van 10.00-10.30 uur (behalve in de schoolvakanties) in Sportcentrum Leek (De Schelp 35 te Leek). De inloop is vanaf 9.45 uur in de SportBSO.
Kosten: € 3,- per kind per keer.

Voor meer informatie:

gob@dejongewereld.nl
06-36038515
Facebook Dreumesdans

 

 

*Dreumesdans bevordert:

De lichamelijke ontwikkeling
Een kind van 1 jaar begint te lopen, oefent zijn evenwichtsgevoel.
Door diverse bewegingen in Dreumesdans wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd.

De taalontwikkeling
Van klanken herkennen, naar imiteren, naar eerste woordjes, tweewoord zinnetjes en langere zinnen. Dit d.m.v. het meezingen met de liedjes, benoemen van lichaamsdelen, tellen. De liedjes worden veel herhaald.

Intellectuele ontwikkeling
Het geheugen en de fantasie ontwikkelen zich.

Sociaal emotionele ontwikkeling
De kinderen dansen soms met de volwassenen, maar soms ook even alleen. En soms met elkaar. Ze zien andere kinderen, moeten rekening houden met anderen om niet tegen elkaar aan te lopen. Na het dansen is er gelegenheid om nog even wat te drinken. Ook hier ontmoeten ze elkaar.