Coronavirus

Vanaf 17 augustus zijn er nieuwe protocollen gemaakt voor de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf. Onderstaand is ook de beslisboom toegevoegd. Hierin staat duidelijk of kinderen wel of niet met verkoudheidsklachten naar de opvang mogen.